Hola Friends :)

welcome blog walker (o_o)b

Saturday, July 27, 2013

Kamu yang kesekian dan Kukila

saya selalu suka lelaki yang pintar berbahasa, mengungkapkan fikiran dan perasaannya melalui kata-kata. dengan tidak terlalu berlebihan dan secukupnya, menunjukkan luasnya wawasan dan kharismanya. tidak secara langsung menunjukkan, tapi menyiratkan dengan tegas.

setiap melihat lelaki dengan sosok seperti itu, saya teringat kamu.
tanpa maksud berlebihan, iya kamu.

kemarin saya membeli sebuah novel, judulnya Kukila.
dan entah kenapa kamu dan Kukila jadi punya korelasi yang entah darimana datangnya.